Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Nowy produkt

ROUNDUP FLEX 480 (glifosat)

Nowy

62,96 zł

Zapytaj o produkt
ROUNDUP FLEX 480 (glifosat)

ROUNDUP FLEX 480 (glifosat)

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Więcej informacji

Opis

Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej) - 480 g/l (35,74%)

HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy 9 (dawnej grupy G).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny. Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować po 7 – 10 dniach. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe
Dawka środka

1,125-1,5 l/ha*
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, tasznik
pospolity, tobołki polne

1,5-2,25 l/ha*
tobołki polne, wilczomlecz obrotny
2,25-3,0 l/ha
maruna bezwonna, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny,
przymiotno kanadyjskie, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, wiechlina roczna

3,0-4,5 l/ha
bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, krwawnik pospolity,
mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny, przytulia właściwa,
przytulia pospolita, rdest ptasi, wyczyniec łąkowy, wiechlina łąkowa,
wierzbownica gruczołowata, wrotycz pospolity

2,25-4,5 l/ha**
borówka czarna, dąb szypułkowy, grab pospolity, gwiazdnica pospolita,
jeżyna fałdowana, konwalia majowa, konwalijka dwulistna, kosmatka
owłosiona, malina właściwa, orlica pospolita, poziewnik szorstki, przetacznik leśny, siódmaczek leśny, starzec leśny, trzcinnik piaskowy

Chwasty odporne:
skrzyp polny
*dotyczy chwastów w fazie siewki

**dotyczy zwalczania chwastów w leśnych szkółkach oraz w celu przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub
samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową, lub opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych).

Uwaga:

Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.

Pola uprawne na wiosnę przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Termin stosowania środka: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

W celu uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.

Pola uprawne na wiosnę po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,25 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty, ale nie później niż
3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Cebula (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,125-1,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po siewie cebuli na wschodzące chwasty, ale nie później niż 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (ścierniska)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.

Termin stosowania środka: środek stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w
dawce zależnej od występujących gatunków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

Czarna porzeczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-4,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty,
w dawce zależnej od występujących gatunków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2 - 4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody).

Likwidacja ugorów i odłogów

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25- 3,0 l/ha.

Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.

Termin stosowania: środek stosować wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy kwitnienia lub jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szkółki leśne – 2-letnia uprawa sosny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-3,75 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie sierpnia września.

Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze do wysokości 50 cm, tak aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin. Zabieg wykonywać podczas bezdeszczowej, najlepiej słonecznej pogody, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, niemniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spektrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, peluszka, groch uprawiany na suche nasiona

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe
uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 3,0 l/ha.

Termin stosowania: w celu osiągnięcia właściwego efektu zabieg wykonać na 7 dni przed
przewidywanym zbiorem (BBCH 83– 89), gdy wilgotność nasion osiąga 20 – 30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Orzech laskowy, orzech włoski

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 - 4,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować do rozpoczęcia kształtowania się części jadalnej orzecha, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występowania chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

3. Środek można stosować miejscowo używając opryskiwaczy plecakowych stosując ciecz użytkową o stężeniu 2-4% (200-400 ml środka w 10 litrach wody.

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Opinie

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

ROUNDUP FLEX 480 (glifosat)

ROUNDUP FLEX 480 (glifosat)

4 innych produktów w tej samej kategorii: