Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Tego produktu nie ma w magazynie

Nowy produkt


ROUNDUP POWERMAX 720 (glifosat)

Nowy

1 100,00 zł

Zapytaj o produkt
ROUNDUP POWERMAX 720 (glifosat)

ROUNDUP POWERMAX 720 (glifosat)

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Więcej informacji

Opis

Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli amonowej 720 g/kg (72%)

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a
następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi
itp.). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do
dysfunkcji komórek powodując zamieranie rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować po 7
10 dniach. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Nie pozostawia
widocznych śladów na stosowanych powierzchniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza
oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Dawka 1,0 kg/ha

Chwasty wrażliwe:
bodziszek porozcinany, farbownik polny, komosa biała, mak
polny, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia,
rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, stokłosa płonna, szczaw
tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.

Chwasty średniowrażliwe:
mietlica rozłogowa.
Chwasty odporne:
mniszek lekarski.

Dawka 1,5 kg/ha
Chwasty wrażliwe:
bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, komosa biała, mak polny, mietlica rozłogowa, mlecz
polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, rumianek pospolity,
samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia, stokłosa płonna,
szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.

Chwasty średniowrażliwe:
perz właściwy, wyczyniec polny.
Chwasty średnioodporne:
samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne:
mniszek lekarski.
Dawka 2,5 kg/ha

Chwasty wrażliwe:
bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica
rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz
właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy
jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw
tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata,
wyczyniec polny.

Chwasty średnioodporne:
mniszek lekarski.
Dawka 3,0 kg/ha

Chwasty wrażliwe:
bodziszek porozcinany, farbownik polny, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak polny, mietlica
rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia, perz
właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy
jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa płonna, szczaw
tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata, wyczyniec polny.

Chwasty średnioodporne:
mniszek lekarski.
STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego) oraz mazacza ręcznego lub polowego.

Uwaga:

Środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720 nie stosować w parkach i ogrodach
publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz
placówek opieki zdrowotnej.

Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.

Pola uprawne przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha

lub
10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

1. Nie wykonywać żadnych uprawek przed opryskiwaniem pola uprawnego.

2. W przypadku zwalczania chwastów wieloletnich przed wykonaniem zabiegu, pozwolić na wiosnę
przez minimum 21 dni na wzrost chwastów.

3. W przypadku zwalczania chwastów rocznych zabiegi uprawowe lub siew/sadzenie rośliny
uprawnej można wykonać po 48 godzinach od terminu wykonania zabiegu.

4. Drzewa i krzewy owocowe można sadzić 7 dni po wykonaniu zabiegu.

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (ścierniska)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie
rosnące chwasty. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a
chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów
uprawowych.

Szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 3,0 kg/ha.

Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów jednorocznych, a wyższe dawki w przypadku
zwalczania chwastów zdrewniałych.

Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.

Zalecana ilość wody: 100 300 l/ha

lub

10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

1. Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek.

2. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do
wysokości 50 cm tak, aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin.

3. Po zakończeniu rocznego przyrostu wielolatek w uprawach sosny czy świerka (i wytworzeniu
pąka szczytowego) środek można stosować na całej powierzchni (bez osłon), stosując najniższą
dawkę.

Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny
wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 2,5 kg/ha.

Dawkę środka dostosować do nasilenia zachwaszczenia, gatunku dominujących chwastów i ich fazy
rozwoju.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały
okres wegetacji.

Zalecana ilość wody: 100 300 l/ha

lub

10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:

Roślinność krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów
niż wskazane w punkcie etykiety Działanie na chwasty, nie mniej nie zostało to jednoznacznie
potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych
środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Pola uprawne przed zbiorem łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku,
peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona, fasoli uprawianej na suche nasiona

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia
chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają
osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości roślin bobowatych do zbioru.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie gdy wilgotność nasion jest poniżej 30% (BBCH 89).

Zalecana ilość wody: 80-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Winorośl – plantacje co najmniej 4 letnie

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni (BBCH 00-99).

Uwaga:

Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach.

Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy
użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin.

Zalecana ilość wody: 80-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, malina, borówka wysoka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni (BBCH 00-99).

Uwaga:

Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach.

Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy
użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Drzewka bożonarodzeniowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni (BBCH 00-99).

Uwaga:

Środek stosować wyłącznie w międzyrzędziach.

Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy
użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Opinie

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

ROUNDUP POWERMAX 720 (glifosat)

ROUNDUP POWERMAX 720 (glifosat)

30 innych produktów w tej samej kategorii: