Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Nowy produkt

Agrosar 360 SL

Nowy

35,19 zł

Zapytaj o produkt
Agrosar 360 SL

Agrosar 360 SL

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Więcej informacji

Opis

Agrosar 360 SL 

Zawartość substancji czynnej:

glifosat w formie soli izopropyloaminowej - związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego - 360 g/l (36,0 % w/w).

Herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej

części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Dawka środka

Chwasty wrażliwe 

3,0 l/ha

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna

bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik

pospolity, wiechlina roczna.

4,0 l/ha 

fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy,

przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity.

5 l/ha 

babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek,

chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita,

jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna

bezwonna, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy,

pępawa zielona, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita,

rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw

tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne,

wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

7,5 l/ha 

babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek,

chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita,

jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna

bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy,

palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny,

przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita,

rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw

polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne,

wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

w dawce 7,5

l/ha stosowanej

dwukrotnie

babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek czerwony,

bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, glistnik jaskółcze

ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jaskier rozłogowy,

jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity,

kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć

kanadyjska, ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy,

pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny,

przetacznik perski, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia

czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski,

szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik

żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka

ptasia, wyka wąskolistna.

8,0 l/ha 

bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,

mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec

zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.

UWAGA

Środek zastosowany dwukrotnie w dawce 7,5 l/ha zapobiega występowaniu na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego następujących gatunków chwastów: babki lancetowatej, babki zwyczajnej, bylicy pospolitej, jaskra rozłogowego, koniczyny białej, krwawnika pospolitego, nawłoci kanadyjskiej, owsa głuchego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, szczawiu zwyczajnego, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, wyki ptasiej, wyki wąskolistnej.Dawka środka 

Chwasty średniowrażliwe 

3,0 l/ha

bodziszek drobny, jasnota purpurowa.

5,0 l/ha 

mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski, rdest ptasi, szczaw polny,

wierzbownica gruczołowata.

7,5 l/ha 

krwawnik pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski.

Agrosar 360 SL w dawce 5,0 l/ha + Chwastox

Extra 300 SL w dawce 2,5 l/ha

Chwasty wrażliwe 

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna,

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,

komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy,

przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec

zwyczajny, skrzyp polny, tasznik pospolity,

wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.Agrosar 360 SL w dawce 5,0 l/ha + Chwastox

Professional 750 SL w dawce 1,0 l/ha

Chwasty wrażliwe 

hwastnica jednostronna, stokłosa miękka,

wiechlina roczna, bodziszek drobny, fiołek

polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita,

jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik

pospolity, mniszek pospolity, maruna bezwonna,

perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik

polny, rdest ptasi, rdestówka powojowata (syn.

rdest powojowaty), rzodkiewnik pospolity,

skrzyp polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki,

wierzbownica gruczołowata, żółtlica

drobnokwiatowa.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową lub opryskiwaczy ręcznych.

Uwaga:

Środka ochrony roślin Agrosar 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH

CHWASTÓW.

Pszenica ozima, rzepak ozimy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zastosowania perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25

cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić 2 liście właściwe.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Jabłoń

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego

ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.

W celu zniszczenia wieloletnich chwastów (np. skrzyp polny) środek można stosować

w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL lub Chwastox Professional 750 SL w dawkach:

Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha

lub

Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Professional 750 SL 1,0 l/ha

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zastosowanie pojedynczo lub w

mieszaninie).

UWAGI:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby

krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Ogrody, działki, tereny wokół domu, wzdłuż fundamentów budynku, płotów i innych ogrodzeń, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową, na terenie obejścia i dróg dojazdowych.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody rozwojowi chwastów.

W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub innych chwastów uciążliwych środek Agrosar 360 SL stosować przed założeniem ogrodu lub działki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 - 7,5 l/ha.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając do spływania środka z liści. Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne, używać osłon lub ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz. Przez kilkanaście godzin po

zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze względu na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień.

Czas ten potrzebny jest do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub sadzenia roślin.

Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Torowiska kolejowe

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, na zielone chwasty w fazie ich

intensywnego wzrostu.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 l/ha.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pola uprawne przed zbiorem pszenicy ozimej

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór, lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości pszenicy do zbioru.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem ziarna.

Dawkę środka dostosować do wrażliwości dominujących na polu gatunków chwastów.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Środka nie stosować:

− w pszenicy ozimej z wsiewkami roślin bobowatych,

− w pszenicy ozimej przeznaczonej na materiał siewny,

2. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można

ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie dojrzałości technicznej nasion, gdy wilgotność nasion

(mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%, a łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółto-seledynowej, natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać 7 dni przed zbiorem rzepaku. W celu ułatwienia zbioru (aby uzyskać pełny efekt dosuszania roślin rzepaku) zaleca się zbiór kombajnem po upływie 14-21 dni od terminu wykonania oprysku.

Dawkę środka dostosować do wrażliwości dominujących na polu gatunków chwastów.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Środka nie stosować na plantacjach nasiennych rzepaku

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Opinie

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Agrosar 360 SL

Agrosar 360 SL

30 innych produktów w tej samej kategorii: