Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Nowy produkt

Ambrossio 500 SC

Nowy

64,81 zł

Zapytaj o produkt
Ambrossio 500 SC

Ambrossio 500 SC

Akceptuję zasady polityki prywatności  

Więcej informacji

Opis

Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 500 g/l (45,4%)

Ambrossio 500 SC jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, oraz wyniszczającego, przeznaczonym do ochrony przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych,
cylindrosporioza roślin krzyżowych.

Pierwszy zabieg (jesień): środek Ambrossio 500 SC należy stosować łącznie ze środkiem
Porter 250EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC w następujących dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC 0,3 l/ha
drugi zabieg (wiosna): Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego
liścia (BBCH 13-17). Drugi zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy
rozwojowej pąków kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od
fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 61-68). Środek stosować
zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Liczba zabiegów: 2
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Ambrossio 500 SC
0,5 l/ha
Środek Ambrossio 500 SC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie ze
środkiem Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC w następujących w dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu
pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy widocznego 1-ego międzywęźla do pojawienia
się pąków kwiatowych (BBCH 31-51).
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg
wiosną).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
Zastosowanie środka Ambrossio 500 SC i jego mieszaniny ze środkiem Porter 250 EC/
Dafne 250 EC/ ILA 250 EC dodatkowo zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin w okresie
wiosennym (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój
roślin rzepaku.
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści
pszenicy, septorioza plew.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Ambrossio 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze
środkiem Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC lub środkiem Propico 250 EC/ Joga 250
EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC/ ILA 250 EC 250 EC 0,3 l/ha,
Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC
0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek
stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku
konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3.
kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33- 41), drugi natomiast od fazy
widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49-59).
Uwaga:

W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w wyżej wymienionych
mieszaninach, zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego
kwiatostanu (BBCH 55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Ambrossio 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze
środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących
dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC
0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się
70% kwiatostanu (BBCH 57). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie,
w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy
zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwy
liściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy
po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu (BBCH 57).
Uwaga:
W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w mieszaninie ze środkiem
Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do
połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Żyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta.
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Ambrossio 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/
Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC
0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek
stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 21 dni. W przypadku
konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3.
kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33-41), drugi natomiast od
początku do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 51-59).
Uwaga:
W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w mieszaninie środkiem
Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do
połowy fazy kłoszenia - 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Środek Ambrossio 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/
Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC
0,5 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60%
kwiatostanu (BBCH 33-56). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie,
w odstępnie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy
zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej
(BBCH 33-41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do fazy po pełni
kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 49-56).
Uwaga:
W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w mieszaninie środkiem
Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC, zabieg wykonać najpóźniej do
połowy fazy kłoszenia - 40% widocznego kwiatostanu (BBCH 54).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 ptk 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Opinie

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Ambrossio 500 SC

Ambrossio 500 SC

30 innych produktów w tej samej kategorii: